.

Witaj, cieszymy się z Twoich odwiedzin.

Wierzymy, że Kościół Chrystusa to nie konkretna organizacja religijna, ale tworzą Go wszyscy ludzie na całej ziemi – którzy wierzą (czyli ufają i chcą być mu posłuszni) .

Biblia nazywa Kościół jednym Ciałem (1Kor 12,12-13) i Oblubienicą (Ef 5,23-32), której Głową jest sam Jezus Chrystus (Kol 1:18).

Kościół został zapoczątkowany wraz z Dniem Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 2-21) i będzie trwał w jedności nieprzerwanie, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa (1Kor 15,51-52).

Wierzący, oprócz bycia członkami powszechnego ciała Chrystusa, są również wezwani do wspólnego zgromadzania się (1Kor 11,18-20; Hbr 10,25) i tworzenia kościołów lokalnych – w formie wspólnot domowych lub bardziej licznych zgromadzeń tzw. zborów. (1Tes 1,1; 1Kor 4,17; 2Kor 11:8).


Jesteśmy wspólnotą wierzących, która spotyka się w każdą niedzielę – aby wielbić Boga i słuchać Jego Słowa.

Dodatkowo spotykamy się także w tygodniu na spotkaniach Biblijnych.

Spotykamy się tez indywidualnie z każdą potrzebującą osobą – zapraszamy do kontaktu – wszystkie dane tu

Prowadzimy także spotkania ewangelizacyjne i kilka kanałów na youtube i tik toku 🙂