.

Witaj, cieszymy się z Twoich odwiedzin.

Jesteśmy kościołem Chrześcijan Ewangelicznych z Krakowa – opieramy nasze życie na nauce Biblii, uznając Pismo Święte jako najwyższy i jedyny nieomylny autorytet (więcej tu).

Wierzymy, że Kościół nie składa się z członków jednej organizacji, ale ze wszystkich ludzi, którzy położyli nadzieję w Jezusie Chrystusie i narodzili się na nowo (J 3,8). Biblia nazywa Kościół jednym Ciałem (1Kor 12,12-13) i Oblubienicą (Ef 5,23-32), której Głową jest sam Jezus Chrystus (Kol 1:18). Kościół został zapoczątkowany wraz z Dniem Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 2-21) i będzie trwał w jedności nieprzerwanie, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa (1Kor 15,51-52). Wierzący, oprócz bycia członkami powszechnego ciała Chrystusa, są również powołani do wspólnego zgromadzania się (1Kor 11,18-20; Hbr 10,25) i tworzenia kościołów lokalnych – w formie wspólnot domowych lub bardziej licznych zgromadzeń tzw. zborów. (1Tes 1,1; 1Kor 4,17; 2Kor 11:8).


Jesteśmy wspólnotą wierzących, która spotyka się w każdą niedzielę, na nabożeństwie aby wielbić Boga i słuchać Jego Słowa. W środy mamy spotkania modlitewne a w piątki spotkania Biblijne.

Spotykamy się tez indywidualnie z każdą potrzebującą osobą – zapraszamy do kontaktu – wszystkie dane tu

Prowadzimy także spotkania ewangelizacyjne i kilka kanałów na youtube i tik toku – więcej tu