.

W Polsce większość ludzi mówiąc o chrześcijaństwie ma na myśli Kościół Rzymsko katolicki. Jednak chrześcijaństwo to o wiele więcej.

STATYSTYKI W POLSCE
Statystyki potwierdzają, że głównym wyznaniem w Polsce jest Rzymski katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki to około 32 miliony zadeklarowanych osób. Z publicznie dostępnych statystyk wynika, że około 30% z osób deklarujących się jako Rzymscy katolicy  uczęszcza co niedzielę na mszę, a  z tych trzydziestu procent tylko około jedna trzecia regularnie przyjmuje komunie.
Drugim pod względem wielkości wyznaniem chrześcijańskim w Polsce jest kościół prawosławny – 156.000 wiernych.
Ewangeliczne chrześcijanie w Polsce to dziś około 140.000 osób Ważne, aby pamiętać iż w statystykach ewangelicznych chrześcijan – ujęte są osoby uczęszczające do zarejestrowanych wspólnot. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że sporo chrześcijan ewangelicznych spotyka się w domach (wzorem wspólnot z Dziejów Apostolskich). Te społeczności zwykle nie są nigdzie rejestrowane a ich liczba jest ciężka do oszacowania.

SYTUACJA NA ŚWIECIE
Światowe statystyki chrześcijaństwa wyglądają już zupełnie inaczej.
Na ziemi obecnie żyje ponad 2 miliardy chrześcijan. Jeden miliard i sto milionów nich to osoby deklarujące się jako Rzymscy katolicy.
Chrześcijanie Ewangeliczni to około osiemset milionów osób.
A kościoły prawosławne to około dwieście sześćdziesiąt milinów osób.

PODSUMOWANIE
Ludzie w Polsce bardzo często myślą, że wiara w Jezusa Chrystusa oznacza konieczność przynależności i uczęszczania do kościoła Rzymskiego.
Spotykamy się z poglądem, że chrześcijaństwo ewangeliczne to sekta. Jednak gdy popatrzymy na skalę i ilość wierzących ewangelicznie na świecie – widzimy, że wierzących ewangelicznie jest niewiele mniej od rzymskich katolików.

KTÓRY KOŚCIÓŁ JEST PRAWDZIWY?
Z Pisma Świętego jednoznacznie wynika, że Kościół Jezusa Chrystusa nie jest jedną, konkretną organizacją czy instytucją, ale tworzą go wszyscy ludzie, których Bóg zrodził na nowo (J 3,8) –  upamiętali się ze swoich grzechów i zawierzyli się Chrystusowi, jako jedynemu zbawicielowi. Organizacje mogą w swoich strukturach posiadać ludzi, którzy nie są prawdziwymi uczniami Jezusa. A więc Kościół powszechny to ludzie nowozrodzeni, rozsiani po całym świecie, jak opisują to Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie i Objawienie Jana, i potwierdza to historia.

EWANGELICZNIE WIERZĄCY CHRZEŚCIJANIE
Wierzący ewangelicznie żyją bazując na Biblii – Słowie Bożym. Uznają Słowo Boże za księgę natchnioną i najwyższy autorytet na świecie. W co dokładnie wierzymy > TU