Chrześcijaństwo nie jest koncepcją doktrynalną ani systemem religijnych obrzędów. Jego sensem jest osobisty związek człowieka z zbawicielem Jezusem Chrystusem