Prowadzimy kilka kanałów w serwisie youtube

Żyjesz Tylko Raz na YouTube (link)

Żyjesz Tylko Raz Nauczania na YouTube (link)